ЧАЙ И ГРЪНЧАРСКО КОЛЕЛО / A CUP OF TEA AND A POTTERY WHEEL

Грънчарска работилница в Чайната

glina

Под ръководството на Ефрат Грин се докоснахме до глината и си изработихме по една съдинка.

Kориандров мед към ароматния чай…
med
med2

Малък подарък от Ефрат…
panichki

Глината…
az1az2
az3az4

yan2yan1
yan3yan4yan5yan6
yan7

Седмица по-късно произведенията ни са вече напълно изсъхнали…

ready1ready2

flowers

2 thoughts on “ЧАЙ И ГРЪНЧАРСКО КОЛЕЛО / A CUP OF TEA AND A POTTERY WHEEL

  1. Страхотно изживяване ! Само гледайки снимките се отпускам 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.